koyomi
koyomi

补完CODE BLUE后再次觉得人真的太脆弱了……撞一下头就可能硬脑膜下血肿、、虽然有点假,可那些看起来很简单的手术在国内真的能处理么……

franci_s
Giokoyomi什么手术。。。2012-02-15 14:41:43
lusong1900
lusongkoyomi手术不难,关键是钱,当然,爸爸是不是李刚也很重要2012-02-15 14:42:21
koyomi
koyomi清醒状态开颅啊 急救开胸手术什么的……看多了就觉得挺吓人的2012-02-15 14:49:17
koyomi
koyomilusong还是祈祷别有啥病吧= = 看不起病啊2012-02-15 14:49:57