koyomi
koyomi

总觉得一卷=动画一话( ̄▽ ̄")

总觉得一卷=动画一话( ̄▽ ̄")
lusong1900
lusongkoyomi原作里没有一开始京介脑补的那个黑发人妻桐乃2012-08-14 10:00:13
koyomi
koyomilusong动画我都不记得了……2012-08-14 10:44:16
lusong1900
lusongkoyomi动画里京介一开始就脑补了,然后梦里吐槽2012-08-14 13:12:55
koyomi
koyomilusong……可能因为我很烦桐乃所以全选择忘掉了2012-08-14 13:50:39
lusong1900
lusongkoyomi我也很烦桐乃那种啊!如果好的话最好是她一直发烧不能动的那种样子,免得被吐槽了就2012-08-14 13:52:08