Forgot password?
koyomi
koyomi

于是老师派人满楼找没关电脑的教室......还真让他们找到了= =

little
koyomi
= = 今天还要上课呀。。
2012-09-30 00:43:42
koyomi
koyomi
啊~是辅修课w
2012-09-30 00:50:43
little
koyomi
好吧。。我还以为你放假啦~
2012-09-30 00:52:41
koyomi
koyomi
是放假了...只是辅修的课排到今天了
2012-09-30 01:38:26
little
koyomi
= = 好吧..这安排..
2012-09-30 01:41:05
lusong1900
lusongkoyomi
直接拉闸
2012-09-30 01:43:24
koyomi
koyomilusong
电闸间不开门啊T.T
2012-09-30 01:45:08