koyomi
koyomi

帮一个高中同学确定了进路,是对是错得过几年才能知道了……

lusong1900
lusongkoyomi毁人不倦吗?2013-03-31 03:58:06
koyomi
koyomilusong嘛……我是觉得作出决定比犹犹豫豫好_(:зゝ∠)_2013-03-31 04:18:28
lusong1900
lusongkoyomi思前想后是对的2013-03-31 05:41:23
koyomi
koyomilusong想太多了也不好(* ̄ω ̄)2013-03-31 06:39:08