Forgot password?
shchy43101
 1. shchy43101
  拿到日本签证了~哦也
 2. shchy43101
  打了1个半小时以撒的结合第一次通版了
 3. shchy43101
  都完结了ʅ(。◔‸◔。)ʃ 下个季度看啥呢
 4. shchy43101
  这段时间好忙-- 现在闲下来了,暑假上来换学校了~- -
 5. shchy43101
  每天要开公开课了,略紧张
 6. shchy43101

  新一轮榜单>.>

  [img src="http://catf.me/photos/8f74401f451ab54a94b41864c0ed16f2.jpg" width="426" height="603"]
 7. shchy43101
  看弹幕说一周的朋友要开虐 了,不敢看了!
 8. shchy43101
  PS4可以在自贸区买到了>.>
 9. shchy43101

  这游戏简直无语,我来翻译“EZ-NM-HD”

  [img src="http://catf.me/photos/37bd1b8d8cc68bee823a720db47b45ce.jpg" width="640" height="360"]
 10. shchy43101
  no game no life看到这一话,还是不适合我这种= = 暂时搁置吧
 11. shchy43101
  老一辈总结当时的语文错误,现在看来还是很多人理解错误。当时还写了首诗讽刺:事事日跷蹊,太牢狴犴栖,舟沉遭破斧,鹤立愧群鸡。人我同家父,存亡共品题,洛滨思白傅,芳草正凄凄。
 12. shchy43101
  最近知乎问ACG类的问题越来越多了
 13. shchy43101
  学了4天的python,做题目的时候还有有点力不从心啊。而且是那种没有思路的力不从心
 14. shchy43101
  一周的朋友虽然很赞,但总让我想起放浪息子……
 15. shchy43101

  游戏可以删了_(:з」∠)_

  [img src="http://catf.me/photos/6a27439f832315375ebb1b9aefd1c315.jpg" width="640" height="362"]
 16. shchy43101
  晚订了3天,机票涨了200元啊啊啊啊
 17. shchy43101
  坐等117号元素的中文名= =
 18. shchy43101

  论表情的重要性

  [img src="http://catf.me/photos/56194e0a9a09e1078619ecd6db8f6e97.jpg" width="426" height="296"]
 19. shchy43101
  C86有人住台场收留我啦~~= =住宿费可以省了~!
 20. shchy43101

  笑死了,要不要这样啊

  [img src="http://catf.me/photos/d46085374b3b724e8c709981d99e92b9.jpg" width="426" height="240"] 顺带试试gif
More