Forgot password?
syz508
syz508

补完ZETMAN,下一个准备补钓球!岁去喽~

boz_z
波仔小8
钓球超好看~嗷嗷
2012-07-01 15:23:09
wooden_sheep
额...小8
但愿我工作后还能想着追番...
2012-07-01 16:03:19
lusong1900
lusong小8
你要的邀请码已经用渣浪私信发个乃了
2012-07-01 16:26:02
syz508
小8lusong
嗯嗯,收到啦=w=
2012-07-02 15:51:23
syz508
小8额...
动画是精神食粮啊!不看会死人的QAQ
2012-07-02 15:51:46
syz508
小8波仔
嗯嗯,画风也好人设也好剧情也好声优也好都很喜欢=w=
2012-07-02 15:52:26