Forgot password?
nana
 1. nana
  讨厌的考试····各种无奈的现实<( ̄^ ̄)(θ(θ☆( >_<
 2. nana
  写作业去,考试啦^(* ̄(v) ̄)^
 3. nana

  sea331酱的明信片归来咯~ o(* ̄▽ ̄*)o

  [img src="http://catf.me/photos/a1cd2e6470e5be3d9f745dc6784e1c32.jpg" width="640" height="479"] [img src="http://catf.me/photos/1223f9c0c1f52ea8e651204e853f6edf.jpg" width="640" height="479"] 是吧,小小的崇拜下nana,她很会弹吉他p(# ̄▽ ̄#)o
 4. nana
  回来了·····好累喔Ⅴ=不过收到明信片咯
 5. nana
  我要出去逛街咯~~~~~~~\(≧▽≦)/~啦啦啦
 6. nana

  Σ( ° △ °|||)︴

  [img src="http://catf.me/photos/4f3b61847f3381be9e867d678c90f5aa.jpg" width="550" height="376"]
 7. nana
  2011,赛哟娜拉!!
 8. nana
  晚安,抱着满肚梅子睡觉www
 9. nana
  不知不觉竟然吃了大半瓶话梅······~~~~(>_<)~~~~ 胃好酸
 10. nana

  2011.12.31

  [img src="http://catf.me/photos/c6854de73b50f4615d61c27033b7e9f9.jpg" width="640" height="350"]
 11. nana
  好久没上qq了,刚刚上了下发现qq有些变化了,怎么就觉得腾讯微博还是有些拖泥带水呢
 12. nana

  o(* ̄▽ ̄*)ゞ胖乎乎的

  [img src="http://catf.me/photos/c5928447b892a7c011f925c674620245.jpg" width="450" height="337"] [img src="http://catf.me/photos/5d2acb69df3edbd4977bd82710160ae5.jpg" width="300" height="338"] [img src="http://catf.me/photos/13450109efd0bde935fa465a4290892d.jpg" width="580" height="386"]
 13. nana
  拜拜
 14. nana
  天漫到啦o(* ̄︶ ̄*)o~~~~~敢达 凉宫
 15. nana
  好桑心啊·····刚刚被骂~~~~(>_<)~~~~ 了
 16. nana
  星期六见,蘑菇一下("▔□▔)
 17. nana
  早啊,待会就要坐长途车了,感觉刚上完厕所浑身都有点虚虚的╮(╯▽╰)╭
 18. nana
  晚安,好晚了,刷牙睡觉去咯mua! (*╯3╰)
 19. nana

  Fifi Lapin {觉得挺有趣的,mmm.....

  [img src="http://catf.me/photos/769922e16a883c5d6eab1f82d57c7f2a.jpg" width="500" height="444"] [img src="http://catf.me/photos/200caad87d497c60c8b021a3b7da8977.jpg" width="500" height="494"] [img src="http://catf.me/photos/d1985b1c7a6a393ee6509a41bbd867e2.jpg" width="500" height="487"] [img src="http://catf.me/photos/743db8d0bc86126eb1ce8b9b6751e35e.jpg" width="500" height="331"]
 20. nana
  觉得鸭梨好大,作业还有一叠,明没脸去见老师了┳G┻F┳W┫☆(ノ﹏<。)
More