Forgot password?
qqcandychen
 1. So long

  [img src="http://catf.me/photos/7c819737b0248638312d5a7badd1c59e.jpg" width="640" height="480"] 我怕我没有机会,跟你说一声再见。
 2. Hey you guys! How's going?!Lol

  [img src="http://catf.me/photos/0c09097e4d7906806cb3087b96c6eac9.jpg" width="640" height="853"]
 3. Good time?

  [img src="http://catf.me/photos/f7f166f345effeb2692edf410b79d98d.jpg" width="640" height="853"]
 4. 中秋快乐!

  [img src="http://catf.me/photos/c037da485fb5dec769b48276272527b7.jpg" width="640" height="853"]
 5. 我已经成仙了

  [img src="http://catf.me/photos/b432887e2c41703350b3546f96201ce5.jpg" width="640" height="621"]
 6. 今年取暖哪里去?!

  [img src="http://catf.me/photos/f889080f82a78a4182caa37968f1b0a4.jpg" width="640" height="480"]
 7. 求吃饭
 8. Time to sleep

  [img src="http://catf.me/photos/6ebdba4e83b69eecf30ab4cda01287c6.jpg" width="640" height="1136"]
 9. OST

  [img src="http://catf.me/photos/db9e4eba55cce013a0433df96f7d4070.jpg" width="640" height="1136"] 爽
 10. 求助,国内那些购物网站支持paypal????
 11. 刻了一下午的cd,眼花····
 12. 胖了胖了

  [img src="http://catf.me/photos/983da092be38d1203b025b0c3e8d1871.jpg" width="640" height="480"]
 13. 到达东京

  [img src="http://catf.me/photos/600503148f04dd7abf933636058308ba.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/b2b83ce4881a84126dcce9f21bd6a49e.jpg" width="640" height="1136"] [img src="http://catf.me/photos/e610566183612082cbaeb61a751fd2f4.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?size=360x280&scale=2&sensor=true&zoom=15&markers=color:red|35.77668555341407,140.39180282919048" width="360" height="280"]
 14. 到达东京!看到好多穿衣服的日本人!太恐怖了
 15. 消遣

  [img src="http://catf.me/photos/675ca3df8bfa36ef776a786cfff6c05f.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/3075f0c39437a66fd3093592dca12422.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/589a1261f7b2b4bc65deaba939fe0f62.jpg" width="640" height="853"]
 16. keep going

  [img src="http://catf.me/photos/6f243503007ee3316af80d97df568a9f.jpg" width="640" height="360"]
 17. foxwoods

  [img src="http://catf.me/photos/1af6c7837b0577925525a41e41d2c80e.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/3e2a7fefe655e51a9b6c777344d58e78.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/5a34f813f4bd9204e6b0c2b9a7e381d7.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/2e01750600bbb59f31069d93c7169659.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/7e6ccbbf6fae1a5a84787b9e56a2494b.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/b8ba45d906933d812020d7429d6719f5.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/f5f803e01e961edda785df5e1d57af36.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/58a6f8c78d65698e8b62afa3cfd1da92.jpg" width="640" height="853"] 今晚,我是赢家~
 18. 穿西装打领带被人叫sir的感觉真好,哈哈,明天杀去fox woods,继续霸气侧漏
 19. 6月3日,抵达NRT成田,求接机·····
 20. 满天的棉花糖,大爱~

  [img src="http://catf.me/photos/0420b455eb0099be6b67cd9fe7c37fd2.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/f1f9983aacc162f6c1162c8538a53b32.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/93807f4c12bc494bb17e59f5dab65cd7.jpg" width="640" height="853"]
More