Forgot password?
qqcandychen
 1. 老头阿,你就卖吧
 2. 我也进入回国倒计时了·······
 3. 97年南航,不寒而栗

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjIwNDY3MzIw/v.swf"] 黑匣子最后10分钟记录开放
 4. 军火女王BGM

  [Rock'n roll boobs - 「ヨルムンガンド」オリジナル・サウンドトラック - 岩崎琢] [img src="http://catf.me/photos/edbb4dfdfc7b8826e55f1d4072a46963.jpg" width="640" height="480"] [audio src="http://mu6.me/file/h4m4z282f4"]
 5. 那个谁,geek的感觉

  [img src="http://catf.me/photos/c8e1b037e6a777af42f4597400431a76.jpg" width="640" height="480"] 满屏幕的待运行代码和各种命令符
 6. 看军火女王激动的情不自禁啊~~~~~~~~~
 7. 写作业的动力

  [img src="http://catf.me/photos/4603bf498522b3c87db943710e13c43b.jpg" width="560" height="302"]
 8. 双开写作业

  [img src="http://catf.me/photos/88338687fd09416857673164b19c06c3.jpg" width="640" height="480"]
 9. 出来玩,出来玩,都出来玩!
 10. 万恶的期末要来了!!!!!!!
 11. [link url="http://www.acfun.tv/v/ac366696"]说了多少遍!摄像头不关是很苦逼的事情!!!!
 12. 做不成你的情人我仍感激········
 13. 奇怪的东西····

  [img src="http://catf.me/photos/d6c3fa8a5c872faaabdc2f531565d3ec.jpg" width="640" height="853"]
 14. 我这是要做死啊

  [img src="http://catf.me/photos/0d684a08bd7e3922d5882921e2076f44.jpg" width="640" height="480"]
 15. 意境

  [img src="http://catf.me/photos/e1941eff6c95b47e294c4cb66e9c191b.jpg" width="600" height="402"]
 16. 奥巴马

  [img src="http://catf.me/photos/955f15777ffb31e0497f866b985ac30c.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/a40e24032f5492c54e8369e08c155db3.jpg" width="480" height="640"] 就在我们学校对面的一个剧院里,估计看戏去了吧
 17. 看到奥巴马了·······距离太近了······
 18. [link url="http://www.bilibili.tv/video/av293731/"]我去啊!!!!!放过孩子吧!!!!!
 19. MBTA听证会去了跟他妈的没去一样,还是要涨价,在学天朝吗???!!!!!
 20. 散步

  [img src="http://catf.me/photos/c4738fb917a164a1ef683ab107dd74e0.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/4d613ce847aeba3d36fb659166972cdc.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/3484ccd5a3b31af92d67d571824d24b4.jpg" width="640" height="853"] [img src="http://catf.me/photos/60a49571d753fc79fb5ee8293033f987.jpg" width="640" height="480"]
More