Forgot password?
tsumi
 1. 當大家在圍觀一隻貓時 你有想過他的感受嗎 (?

  [img src="https://catf.me/photos/e3512a6c2fdec4bb99603d68737bbd8e.jpg" width="640" height="795"]
 2. 愛液吸舔擼

  [img src="https://45.media.tumblr.com/b3b6dc4c68101edef4dcdc84b9395ce5/tumblr_o2wtavCOcO1v95yowo1_400.gif" width="400" height="260"]
 3. 你們兩鬧夠沒啦wwwwwwww

  [img src="https://49.media.tumblr.com/e1e0629394187d5b0aa9f5685af1ff8f/tumblr_o1z0bdiAfC1urlrpuo1_400.gif" width="381" height="463"]
 4. 釣毒瘤

  [img src="https://media.giphy.com/media/l4Ki7JrjKBDlazUVG/giphy.gif" width="500" height="439"]
 5. 噓爆

  [img src="https://49.media.tumblr.com/f00356aef2b692791aa1b7988183020f/tumblr_o2s51tkCmi1rd6sdio1_540.gif" width="540" height="304"]
 6. 多棒的gif

  [img src="http://6.blog.xuite.net/6/1/2/5/22451800/blog_1858546/txt/53403369/63.gif" width="360" height="203"] 請認真和我談戀愛
 7. 搖雷搖雷搖雷搖

  [img src="https://media.giphy.com/media/Y6YWPgjBFA5i0/giphy.gif" width="320" height="240"]
 8. 情人節已經過了大家都有巧克力嗎?

  [img src="https://catf.me/photos/83281a94ca47764d1a05bc15253c07bf.jpg" width="640" height="1027"] [img src="https://catf.me/photos/c7580fb00e06b6d2a83ca3a207093d40.jpg" width="640" height="905"] [img src="https://catf.me/photos/ad26a987a9fef70f0fdb1773f484eada.jpg" width="640" height="932"] [img src="https://catf.me/photos/36612050899c88a9318b5809452b30f3.jpg" width="555" height="800"] [img src="https://catf.me/photos/391aaca5f5aab942db7d15f863c5183a.jpg" width="640" height="692"] [img src="https://catf.me/photos/942e067f00e3bff509043730b9310216.jpg" width="640" height="903"] [img src="https://catf.me/photos/d98c90b80c09b82c13f8147710f58a65.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/93c34a541a90194d4b098f45b377f032.jpg" width="595" height="1512"] [img src="https://catf.me/photos/c319a61f174b8eeff0f26def5fcb6dbe.jpg" width="640" height="574"] [img src="https://catf.me/photos/6d3d03f47715b94d393f45adf7caaa79.jpg" width="640" height="500"] [img src="https://catf.me/photos/8c9c748ed5f5ae1ce429f0f9edf3edae.jpg" width="640" height="641"] [img src="https://catf.me/photos/466267df4790a977499b251156050eb0.jpg" width="640" height="453"] [img src="https://catf.me/photos/4172bc7da65f3b37861cdb29f1eaef58.jpg" width="640" height="903"] [img src="https://catf.me/photos/c2da19b666237e460a6e1ef88db6052b.jpg" width="640" height="904"] [img src="https://catf.me/photos/a187d0a0a9111c973d53c453a8b8de67.jpg" width="640" height="903"] [img src="https://catf.me/photos/cf35dca5d87e7e6a18d068083e625425.jpg" width="640" height="905"] [img src="https://catf.me/photos/775ffca5cf6b1a31dcd82d54d2747af2.jpg" width="637" height="742"] [img src="https://catf.me/photos/ab94da3357eb448d0cd067d47e05b7a4.jpg" width="640" height="640"] [img src="https://catf.me/photos/45a78b5d41fbdfad71e028fa571a77ee.jpg" width="640" height="905"] [img src="https://catf.me/photos/f43f12a0883d5f8fedf6c7007bd83b87.jpg" width="640" height="872"] [img src="https://catf.me/photos/c570078d51e60745752238e54ce84ea7.jpg" width="600" height="899"] [img src="https://catf.me/photos/8c52aaef2ea128a6b86c626bb8709f3f.jpg" width="597" height="950"] [img src="https://catf.me/photos/62e1a838694797e60fa4f28e8f8f110a.jpg" width="640" height="582"]
 9. 我是豆腐 是豆腐 是豆腐 ~

  [img src="http://img.ifcdn.com/images/40f3c731df49432bf155a0bfd0ebb4677e047b07b9ff4cf5c7b6ad6d8d9d53b2_1.gif" width="600" height="338"]
 10. 這些機會(´・ω・`)

  [img src="https://49.media.tumblr.com/eddac02a665cca3a1fa2853e1ecc189c/tumblr_nq7lnkipWR1s307p6o1_500.gif" width="500" height="281"]
 11. 我的子民在呼喚我了

  [img src="https://media.giphy.com/media/Ff1BpZco3ukVy/giphy.gif" width="480" height="270"]
 12. 我看了十五分鐘

  [img src="https://45.media.tumblr.com/1ccca0c990f7ce76796c2c2b35cb7f49/tumblr_noi3n89RZi1ur8m7ho1_500.gif" width="500" height="500"]
 13. 和平真好

  [img src="http://45.media.tumblr.com/e903033c162801748c54fcec3b0baa79/tumblr_ns0btntdm81skbmyho1_r1_500.gif" width="500" height="281"]
 14. 抱歉打擾 (

  [img src="https://media.giphy.com/media/QqwWHkBDWh7e8/giphy.gif" width="210" height="160"]
 15. 打鬥特效原來是這樣來的

  [img src="http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/7cefdfa5jw1f0e2d9rspwg209g05uhdt.gif" width="340" height="210"]
 16. 戰鬥民族的日常#

  [img src="https://45.media.tumblr.com/4d59028588815d63bbcec51dfb8ba1e3/tumblr_msqh11Xs1T1s4df81o1_400.gif" width="400" height="223"]
 17. 對!我就是看這段迷上妮可的。

  [img src="https://45.media.tumblr.com/eb6038cc8c3704175bd19398e31b3c48/tumblr_n7rjflydYP1s5f9ado1_500.gif" width="500" height="282"]
 18. 戰鬥民族的下樓方式!

  [img src="http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/7cefdfa5jw1f0adk41smag208w0637wk.gif"]
 19. 萬歲ヽ(*゚∀゚*)ノ

  [img src="https://media.giphy.com/media/26tncjNSdqpAZWRqw/giphy.gif" width="210" height="347"]
 20. O u O

  [img src="http://i2.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/844/969/6bb.gif" width="335" height="430"]
More