Forgot password?
tsumi
 1. 欠抓www

  [img src="https://catf.me/photos/b7bf37fd45400fda95e0fe72ee968d3d.jpg" width="543" height="960"]
 2. O_O

  [img src="https://media.giphy.com/media/l0NwLvkR4nDua7ICQ/giphy.gif" width="500" height="297"]
 3. 蘿莉真是太棒了<3

  [img src="https://catf.me/photos/80c0d1fe95b98e177efed000874030ee.jpg" width="640" height="931"]
 4. help..me...

  [img src="https://catf.me/photos/10969a811565a7d2036a3af768f2b2e2.jpg" width="600" height="800"]
 5. 每次看到這傢伙....

  我都會不禁想關閉屏幕開始懷疑自己的人生O_O [img src="https://catf.me/photos/0290af817d3484d01a448e55ba863ceb.jpg" width="640" height="487"]
 6. 我本本看多了,知道接下來會發生什麼

  [img src="https://catf.me/photos/c5a2ed4fb9e3b50a6b952667d4fe4f22.jpg" width="640" height="358"]
 7. 原來是牠做蜜糖出來的。

  [img src="https://media.giphy.com/media/26hlSY0zSzlD0M6PK/giphy.gif" width="460" height="259"]
 8. 是麥姊oOuOo

  [img src="https://media.giphy.com/media/l2JI9cNnnpiELOzte/giphy.gif" width="800" height="588"]
 9. 不要毀了白。。。

  [img src="https://media.giphy.com/media/xT0wlvf0sZNS4VQqFW/giphy.gif" width="349" height="366"]
 10. 阿公,我做的新光劍,很炫喔

  [img src="https://media.giphy.com/media/NFal8e8KxBpTy/giphy.gif" width="480" height="270"]
 11. 穿好, 穿滿。

  [img src="https://media.giphy.com/media/3o7rbUin16uyk59yec/giphy.gif" width="400" height="225"]
 12. 鹿島提督⋯⋯ 我又成了秘書的感覺?

  [img src="https://catf.me/photos/83b30970ac2298d5ca655943ea703d8d.jpg" width="640" height="911"] pixiv:    54727763
 13. 賢者時間 從友少裡得知的www

  [img src="https://catf.me/photos/0c593d2b8e76a6d58bb92c862a14d867.jpg" width="640" height="360"]
 14. 哪尼!??

  [img src="https://media.giphy.com/media/xT77XTgb3oX1hadSuc/giphy.gif" width="512" height="288"]
 15. 啊撕ww

  [img src="https://media.giphy.com/media/3o6UBjH8sODqClEpyg/giphy.gif" width="470" height="264"] 描寫擁有可以經由口水來傳達感情這樣的特殊能力,使用剪刀是奇異女高中生卜部美琴的興趣、與主角樁明之間的戀愛(?)關係。標題中的「X」是從女主角所使用的剪刀形狀而來。
 16. 月月你這白痴

  [img src="https://media.giphy.com/media/xT77XKG8HhoeXegBRm/giphy.gif" width="416" height="233"]
 17. 至少面對ㄋㄗ的時候我是誠實的OuO

  [img src="https://catf.me/photos/0a93494591edf1d7234e6ad250195f6f.jpg" width="640" height="360"]
 18. 去吧!海獅獸!就決定是你了!

  [img src="http://eznewlife.com/wp-content/uploads/2016/01/7cefdfa5jw1epn0lx39qmg207i0bm000.gif" width="270" height="418"]
 19. 巨乳就辦不到了

  [img src="https://45.media.tumblr.com/4e10a091be521dcef837353696764a2c/tumblr_nz9bsnJ5ZT1umgkl2o1_250.gif" width="250" height="250"]
 20. 美味

  [img src="https://catf.me/photos/96ea9d9820c71713828282fee7477294.jpg" width="640" height="640"]
More