Forgot password?
farley
 1. 公交车投币箱上写着:谢绝点头…
 2. 游标卡尺为什么不寂寞?
 3. google+使用技巧101个[link url="http://www.starming.com/index.php?action=plugin&v=wave&tpl=union&ac=viewgrouppost&gid=32767&tid=1000003161"]
 4. 我抱着我的小树苗,不知种在哪里好,在一处有很多水的地方,遇见失散十多年的朋友…早安人类~
 5. 110812

  [img src="http://catf.me/photos/bf9a73796954295bc279132d5b6e3b6e.jpg" width="640" height="861"]
 6. coffee art

  [img src="http://img.izismile.com/img/img4/20110811/640/morning_picdump_12_640_28.jpg" width="640" height="481"] [img src="http://fmn.rrimg.com/fmn055/xiaozhan/20110811/2050/x_large_xmKA_0c8b0002e6215c70.jpg" width="398" height="298"] [img src="http://i.imgur.com/XvqaR.jpg" width="540" height="491"]
 7. 没到六点就醒了…补觉到现在…以后起床不可以嫌早好吗?
 8. 110811

  [img src="http://catf.me/photos/f94b8419aad0d6da452ac27393f8dd73.jpg" width="500" height="375"]
 9. 不明白一个很漂亮的高中同学怎么会出现在我的噩梦里…天微微亮,很安静,家的感觉…想起小时候早起看日出的一段日子…
 10. 110810

  [img src="http://catf.me/photos/e641b8d31472659f7e92ddba67b51cc4.jpg" width="500" height="325"]
 11. [link url="http://themavesite.com/wp/pictures/epic-photo"]
 12. 背单词软件奇迹英语(破解)[link url="http://u.115.com/file/e629j4pm#"] 使用中 貌似略靠谱
 13. 110809 做操时间

  [img src="http://catf.me/photos/53baf4965f5bc6fc80b27e2e85d416cf.jpg" width="500" height="375"]
 14. 早…
 15. 110808

  [img src="http://catf.me/photos/453fb06ca80f6edd2aee73c32e62e01b.jpg" width="500" height="334"]
 16. 十分潇洒的走了回来,浑身湿透。然后雨停了。。。。。看到有人没有收被子欣慰的笑了
 17. 突降大雨,困于食堂
 18. 110807

  [img src="http://catf.me/photos/d57d1c463dc6de4726efc5cd2cb1fd39.jpg" width="450" height="600"]
 19. 哈喽卧着的
More