Forgot password?
w2jmoe
 1. 今天25了... :)

  [img src="https://catf.me/photos/e01720e3c8c2f6714063576f655bab92.jpg" width="1080" height="1676"]
 2. 冒险小虎队♂?液~ 我还记得、Bro!... :)

  http://bangumi.tv/group/topic/348213 [img src="https://i.loli.net/2018/11/15/5bec84aecb13e.png" width="707" height="1086"] [img src="https://i.loli.net/2018/11/15/5bec57ce14010.jpg" width="1304" height="2102"] [img src="https://i.loli.net/2018/11/15/5bec57ef8f16e.jpg" width="1308" height="2107"]
 3. 【Change】老了、唱不动了,差点老命都搭上啦www

  [img src="https://catf.me/photos/56f1879a5e517f0adf6685dc8769f2dc.jpg" width="1080" height="608"] [link url="https://www.bilibili.com/video/av35770218/"]
 4. 如果这样的世界,多好啊!... :D

  [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4da7418.png" width="1280" height="696"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4bf35ae.png" width="1280" height="696"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4ea74c7.png" width="1280" height="696"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4cb6217.png" width="1280" height="696"]
 5. 碰到这种心灵手巧的伴侣、就准备用一生去宠爱对方吧!... > ﹃ <

  [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc32138f92.jpg" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc321414bc.jpg" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc3212c36c.jpg" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc3213e2b1.jpg" width="1280" height="720"] 日本的 Emojoie和HidaMari,韩国的Cooking tree...

  不好意思,碰到这种心灵手巧的伴侣、就准备用一生去宠爱对方吧!——
  甜点师似乎都有一颗温暖甜美的心,令人宁静融化、幸福愉悦!... > ﹃ < 
 6. 深夜想起了小学朋友奶奶做的南瓜饼,馋得久久无法入睡!... > ʌ <

  [img src="https://catf.me/photos/907679fd92604f618ba176046a8cfa63.jpg" width="1080" height="1238"] 小学同学W,应该是五六年级的事,第一次吃到他奶奶亲手做的南瓜饼,好甜、好幸福、好满足... 然而我妈从没做出过这么好吃的南瓜饼... =    = 时隔多年的这个夜晚,突然想在夜宵热包子降温时感慨一下... (´,,・ω・,,`) [img src="https://catf.me/photos/e878512df9698e600d9ba23d844f5582.jpg"]
 7. 【ART】怒安利画师 爽々!... ^ ^

  [link url="https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=189732"] [link url="http://sousouworks.tumblr.com/"] [img src="https://i.loli.net/2018/09/04/5b8e9d6a91af8.png" width="2000" height="1307"] [img src="https://i.loli.net/2018/09/04/5b8e9d6860866.png" width="1073" height="1400"] [img src="https://i.loli.net/2018/09/04/5b8e9d6ceae0d.png" width="1000" height="1446"]
 8. 【White Trip】终于通关啦、爽!... ^ ^

  [link url="https://www.bilibili.com/video/av30366489"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/26/5b828bcba73ba.png" width="1912" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/26/5b828bcc037d0.png" width="1912" height="1080"]
 9. 夏天听 Yumi Zouma消暑!... ^ ^

  http://music.163.com/m/song/1296273094 [img src="https://i.loli.net/2018/08/23/5b7ea77d74519.jpg" width="1400" height="1400"] “在这世界上,你必须成为你所希望看到的改变...”

  “充满想象的生活才是唯一真实快乐的生活。”
 10. 也许因为是火影才能成为这样一部“传递”的作品吧;顺便感叹下自己老了... =。=

  [img src="https://i.loli.net/2018/08/15/5b742f17b44b1.png" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/15/5b742f164b2a9.png" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/15/5b742f17bd123.png" width="1280" height="720"]
 11. 【37°C ↑↑↑】天气这么热,你妈妈知道吗?... |・ω・`)?

  [img src="https://i.loli.net/2018/08/06/5b6826a6b64b2.jpg" width="120" height="120"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/06/5b6826a6b4f2f.jpg" width="120" height="120"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/06/5b6826a69bfc6.jpg" width="120" height="120"] 从不喜欢夏天,人口、建筑、公路、汽车、空调,热死啦!... = M =
 12. 永不放弃,永不绝望!——

  [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb71eb338b.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb72766720.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb71d6b76e.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb72328540.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb722b6dac.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb7263ba71.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb72840829.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb726ade3c.png" width="1280" height="688"]
 13. Base Ball Bear Live With AT-MSR7!... (ฅ>ω<ฅ) ✨

  半个月的漫长痛苦等待,终于到啦!... Xq [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c74590a6.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c6fad1ff.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c70052ff.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c751e068.jpg" width="4160" height="2340"]
 14. Hey let's go! Hey let's go! I'm happy as can be!... ^ ^

  [img src="https://i.loli.net/2018/07/14/5b4a1cc0ab133.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/14/5b4a1cc0e424e.png" width="1920" height="1080"]
 15. 来吧!和夏天战个痛快!喵哈哈哈!... ^ ^

  [img src="https://i.loli.net/2018/07/13/5b488507b9a7a.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/13/5b48850c6d7fc.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/13/5b48850c40614.jpg" width="4160" height="2340"]
 16. Love Music, We're Not Alone!... :)

  [link url="https://www.bilibili.com/video/av25977239"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c3790512f.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c36f8a234.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c38e12582.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c3757cf1f.png" width="1920" height="1080"]
 17. Fock it,I'M BACK!BRO!!... Xq

  [link url="https://www.xiami.com/song/1792608029"] [img src="http://lain.bgm.tv/pic/photo/l/42/7a/106866_v7dX2.jpg" width="600" height="338"]
 18. U ARE... :)

  [img src="https://i.loli.net/2018/04/22/5adb8416ca16e.jpg" width="6443" height="1500"]
 19. Where Is The Love?... :q

  [link url="http://www.xiami.com/song/1774457663"] [img src="https://i.loli.net/2018/04/16/5ad38dd1b9c04.png" width="994" height="996"]
 20. Real Life——

  [img src="https://i.loli.net/2018/04/10/5acc695a28ede.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/04/10/5acc698b96706.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/04/10/5acc695238a7f.jpg" width="1440" height="1080"]
More