Forgot password?
w2jmoe
 1. 【🌟 忙着去活,忙着去死——】三悦有了新工作(2022)

  [img src="https://catf.me/photos/0004c75d1f8c107aab27856035b7e103.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/fed5066121d4b2014bbb702a7ac1a13f.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/2a2261976742eacdcb84b2b9aed7035d.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/944c6f4b9738e604d91b17c9436a5889.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/98e44732f56ca9615ef6b091480c469b.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/42bb5af15452f0a24b7bdb249ce92537.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/72847a967cbb75cc964790eed888184c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/985cb22a5f07724268ca5a4bf065dd86.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/a40ef5dbb27175b93500e131aa2a4fd4.jpg" width="1080" height="608"]
 2. 【三点几嘞,骑车先!——】你好,秋天!🍁🥤🌞

  [img src="https://catf.me/photos/4d6f26b08354cbedad09d3e5dba9e0f9.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/8ac0cf49a7d1c14c81233dfeeed7d0bd.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/ec3ef8eab4ed19cc7ff20304c1c8e678.jpg" width="1080" height="499"]
 3. 🧸 新买的背包挂件,属实有点可爱了?——

  [img src="https://catf.me/photos/7da171187b804da2b4a205d0a4a42d1c.jpg" width="1080" height="2339"]
 4. NASA:El psy congroo!韦伯出来干活啦!——

  [img src="https://catf.me/photos/d9aa08bc409f42c6fb498bbf32aad751.jpg" width="1080" height="626"] [img src="https://catf.me/photos/a786ecbbd27847b51447df0233a43512.jpg" width="1080" height="1006"] [img src="https://catf.me/photos/88a04bcc1f4e2aa32b4074d1aa569c15.jpg" width="1080" height="840"] [img src="https://catf.me/photos/2d1ed3e0d1605a8883bc18cbdcf667c9.jpg" width="1080" height="1208"]
 5. 挤挤,还能再选召一个!... ^ 0 ^

  [img src="https://catf.me/photos/744945884c01adb088c469e7911bfaa8.jpg" width="1080" height="1528"] [img src="https://catf.me/photos/08f69dcb9802725e1be73c08489dc5d8.jpg" width="1080" height="1502"]
 6. img

  [img src="https://catf.me/photos/fefa8ec138f7417e7429a715cafce7b1.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/6ca80f5160c0f0f438f25ca12e3283bb.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/93bc1c2d5db8b2d4c95814b0042c0188.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/271d681b099971ab3f6fd391f16ebf3d.jpg" width="1080" height="1920"]
 7. 【HICOOL!2022】期待到咬嘴唇!... (⁎˃ᴗ˂⁎)✨

  [img src="https://catf.me/photos/5ed4c6a8bdcac84db4ff8375475d3ecf.jpg" width="1080" height="542"] [img src="https://catf.me/photos/382628c0f9e3730fed4829f7f812b0d6.jpg" width="1080" height="542"] [img src="https://catf.me/photos/18fd475ece938a1f4e8eb51ef110cc50.jpg" width="1080" height="542"] [img src="https://catf.me/photos/6e912431832c6ba34358f200fbe52536.jpg" width="1080" height="2338"]
 8. 【Owen Gildersleeve】太美了,Baby!... (๑ºั╰︎╯︎ºั๑)♡︎

  [link url="https://bgm.tv/group/topic/372221"] [img src="https://catf.me/photos/50ac8c357a30d1d834da3ae57017c098.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/c4ea6e1335cb66715239c180b01e5d12.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/fc6e5640107cecd781ee1480af5321f0.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/fb9266cec0a38cee6d73fb553327d7a5.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/91b4e9d4f0b3bd2ab968bfb79c5bb4ac.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/e3e1fff1e7ff62410dc130ff36d8cda8.jpg" width="1080" height="720"]
 9. 理想现实一线隔,心无旁骛脚踏实。 谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。

  【施耐庵 - 水浒传】 莫语常言道知足,万事至终总是空。 理想现实一线隔,心无旁骛脚踏实。 谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。 花开复见却飘零,残憾莫使今生留。 【译】 不要说什么“常言道:知足者常乐”,所有的事情到最后都是虚无。 理想与现实之间只有一线的距离,想要跨越这距离只有专心致志脚踏实地的努力。 谁都会遇到暴风劲雨的情况,只有坚持到最后才能等到乌云散去,看到明月。 花儿盛开,再次见到的时候,却已经凋谢飘零,不要让今生留下了残存的遗憾。 [img src="https://catf.me/photos/a60159cf33e4fdfa3dd7d4f7c6244d60.jpg" width="1080" height="711"] [img src="https://catf.me/photos/7bb6069bc4cf9138de112f7bcfb6423c.jpg" width="1080" height="609"] [img src="https://catf.me/photos/66cc68dec1c07bb0ff6a270955d78c6b.jpg" width="1080" height="486"] [img src="https://catf.me/photos/511e4324981153368f3ebd78bb4ed69b.jpg" width="1080" height="663"]
 10. 【 🎐🍨🧊 千与千寻舞台剧 🎆🎉🥳 】“ すごい名前!神様みたい~ ”

  [img src="https://catf.me/photos/0c77731fd3ddb65a2a33b1920fa40dd5.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/679525da7f4fcd448f519c2d5afaf114.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/aa025f433d2d8866c7bba284c4a29226.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/d682ae9b07b8f05a73670a3abb9b95ee.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/f60a0d8d81abe88081a387964d06340d.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/0f1b71f52c54e383271b1ffd65c77aa5.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/5146565cd0e8cffc4800ad0175824b1c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/cccc2587ed6eb49fca09a0a405bd8a9c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/aba0a1a351af493c258cfee47b6c680a.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/4b94a8640cf9ea232bc2d266927457b0.jpg" width="1080" height="608"]
 11. 🌊🐳🛫🚴‍♀️🍉🍹🌞 220728:来碾水潭呀!~

  [img src="https://catf.me/photos/60fcf55794482a60179bff40a1198834.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/a5e436f4a5053e5dfd6981b8d2774403.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/c1f1cb3e810615a8fba0dfeb5b20a99f.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/9de3ba48572f21d7addad16c25f7b6c1.jpg" width="1080" height="499"]
 12. 颤抖吧人类!... ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

  [img src="https://catf.me/photos/50aaf46e1ba85c533393b5137687f9ef.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/7ca45c7c0d6520289d911fde95593572.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/b26bd778086539d9f8126f2b9e5d8e90.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/03c8e277c6d234c8f342e36e5e418ee9.jpg" width="1080" height="608"]
 13. 没有肉!... > ﹃ <

  [img src="https://catf.me/photos/1426d4650b4b4248f642350c4aa96b1d.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/b39f04289c0bcaf397147b9081a171b2.jpg" width="1080" height="705"]
 14. 【全网唯一中文亲自体验评测,Raycon E25 🎧 🎼💗🎸🎹】超乎预期,一款非常劲!富有能量的耳机!——

  完整评测:[link url="https://bgm.tv/group/topic/371464"] [img src="https://catf.me/photos/2bbbc3fa47df3db01222bb74f693e0f5.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/d923d7d2acd25a87f8af806e0e72ba27.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/897bdc6a9eb14cef2b3ff87c1034992d.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/264f3e82dfbd1d4614119e720b695ff4.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/fb33172bc99029aa7eea0a3c136616fa.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/eca331a2eaa6174ebe49d3f07603638a.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/f0124eaed23af64b78ee8704da2fb561.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/c3629b3df3bbe62b5e1598803e5fbe1f.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/90ad6d785be16def7a38cf406c0145d7.jpg" width="1080" height="2338"]
 15. 叽叽喳喳地吵死了,你们在发情期吗魂淡!?——

  银魂(2004)《周刊少年JUMP》连载第一话 [img src="https://catf.me/photos/1451b96f1932f918dc47e6f00c31d0ff.jpg" width="1080" height="1705"] [img src="https://catf.me/photos/ad4bb49f70f6a1eb8862c03837c40152.jpg" width="1080" height="1705"] [img src="https://catf.me/photos/64977a5d58f248dec88b0ec2659e857b.jpg" width="1080" height="1705"] [img src="https://catf.me/photos/2476e2c4152d595e95ded336cea0eac1.jpg" width="1080" height="1705"]
 16. To the infinity... and beyond!!!—— 哈哈哈,我太喜欢这个玩偶啦!... Xq

  [img src="https://catf.me/photos/bef4217c76fe0f99533ec6826902fe4c.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/9d8b8e246ac8fa2916b80b7fc05f287d.jpg" width="1080" height="2339"]
 17. 【220617:百合村 97KM】小杰山地车什么的都在上山,他能行吗!?——

  [img src="https://catf.me/photos/1b1fa4d068224664206820c970ffbd47.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/7cd0dc89397582b67834f25a39a24616.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/65be080545ec65a4e9336ea7a4f359ac.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/478fd9c31703c95080d4d3e388979208.jpg" width="1080" height="2348"] [img src="https://catf.me/photos/b3b8d8b5e31b1978e97158d8759d2c9c.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/693069cc14c532e45bee54925beab480.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/faacced8dab97e618a1a8f231200a5c6.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/4c3defdd8672d3dccb5e199ca2133a6b.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/51fef6e2fcb77e2733d9b76487dacd28.jpg" width="1080" height="2348"] [img src="https://catf.me/photos/f5bf83dfc7e72291c509277c0351a34e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/e32034a679627487b4c73a12c6da3c8e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/58df6c0d5b4b366e9e500f011664482d.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/40ade766406838ee9e0184e809120c97.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/3813de0865896c18fc2c9350b6eea1d1.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/92aad8150dcdbefb33db91bd609b4ab0.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/4075423aaaab6840bd99968fe8605193.jpg" width="1080" height="2338"]
 18. 【女孩,你不知道自己有多美丽✨】漂亮的裙子,You're beautiful!~~~

  [img src="https://catf.me/photos/6f8aa7bc02fba4a3a7763e4981e002a0.jpg" width="1080" height="1847"] [img src="https://catf.me/photos/3c552fe048476e010fa6ed2b1bd69b17.jpg" width="1080" height="1508"] [img src="https://catf.me/photos/9396ff4bf6796e5c1812c5fb02776359.jpg" width="1080" height="1795"] [img src="https://catf.me/photos/3cb1a67d6f2e254da877052caeb8d358.jpg" width="1080" height="1660"]
 19. 昨天看到的蝴蝶缎带鞋,感觉非常可爱!... ꒰⑅°͈꒳​°͈꒱

  [img src="https://catf.me/photos/66c4b418a963a9a6beec856875308066.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/6474ac41ff601672faa0ba5ea2342a3b.jpg" width="1080" height="1222"] [img src="https://catf.me/photos/76808e15eeb0ef921b28ce1a2137ec4e.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/42223b6769a322de72853a22c8a3c16c.jpg" width="1080" height="1080"]
 20. 【🚴】哇哦!原来只需要400天就可以骑行环绕地球一圈!...(ゝ。∂)✨

  [img src="https://catf.me/photos/62419550afd4bdfd2fa04019b126a209.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/3e240999c0f653955c26cf5598949381.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/c3393f4ae54698db4739277ca19b1927.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/19239398e228b1230a0aa18449771b4b.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/ca3007da6199d00a1897cdf172770cae.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/22b944ba121ebfa87cc369aae3a266d2.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/ccf89840a2a90aec0f5b6b71c7e2883c.jpg" width="1080" height="1080"] 深夜凌晨,我好奇地点开了地图,总感觉自己可以去到任何地方,做到任何事——

  ​北京六环外面有一个叫百合村的地方,有些好奇但不需要搜索,搜索了就失去探求神秘未知的快乐,46公里,骑行的话只需要4个小时左右便可抵达

  ​然后我又看了看小舅工作所在的赤峰,按照我半天10小时骑行过125公里,按一天骑行100公里计算,骑行到赤峰市也不过需要4天时间而已(每天10小时骑行)

  ​接着我又看了看自己的家乡,骑行回到伊宁市,3443公里,山地车骑行大概需要35天;

  ​那么... 如果是骑行横跨整个地球呢?(假设路线全是陆地或等速移动)
  地球的一周,​40076 KM,约四万公里,400天... 理论上400天就可以骑行环绕地球一圈!!!

  看吧,没有什么不可能的,​这个世界上还有着许多令人无比兴奋,有意义的事等待我们挑战去做!你学会要相信自己,相信他人,去改变世界!——

  ​by w2jmoe(武文杰)2022-05-19
More