Forgot password?
w2jmoe
 1. 如果这样的世界,多好啊!... :D

  [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4da7418.png" width="1280" height="696"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4bf35ae.png" width="1280" height="696"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4ea74c7.png" width="1280" height="696"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/17/5bc65c4cb6217.png" width="1280" height="696"]
 2. 碰到这种心灵手巧的伴侣、就准备用一生去宠爱对方吧!... > ﹃ <

  [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc32138f92.jpg" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc321414bc.jpg" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc3212c36c.jpg" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/10/10/5bbdc3213e2b1.jpg" width="1280" height="720"] 日本的 Emojoie和HidaMari,韩国的Cooking tree...

  不好意思,碰到这种心灵手巧的伴侣、就准备用一生去宠爱对方吧!——
  甜点师似乎都有一颗温暖甜美的心,令人宁静融化、幸福愉悦!... > ﹃ < 
 3. 深夜想起了小学朋友奶奶做的南瓜饼,馋得久久无法入睡!... > ʌ <

  [img src="https://catf.me/photos/907679fd92604f618ba176046a8cfa63.jpg" width="1080" height="1238"] 小学同学W,应该是五六年级的事,第一次吃到他奶奶亲手做的南瓜饼,好甜、好幸福、好满足... 然而我妈从没做出过这么好吃的南瓜饼... =    = 时隔多年的这个夜晚,突然想在夜宵热包子降温时感慨一下... (´,,・ω・,,`) [img src="https://catf.me/photos/e878512df9698e600d9ba23d844f5582.jpg"]
 4. 【ART】怒安利画师 爽々!... ^ ^

  [link url="https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=189732"] [link url="http://sousouworks.tumblr.com/"] [img src="https://i.loli.net/2018/09/04/5b8e9d6a91af8.png" width="2000" height="1307"] [img src="https://i.loli.net/2018/09/04/5b8e9d6860866.png" width="1073" height="1400"] [img src="https://i.loli.net/2018/09/04/5b8e9d6ceae0d.png" width="1000" height="1446"]
 5. 【White Trip】终于通关啦、爽!... ^ ^

  [link url="https://www.bilibili.com/video/av30366489"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/26/5b828bcba73ba.png" width="1912" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/26/5b828bcc037d0.png" width="1912" height="1080"]
 6. 夏天听 Yumi Zouma消暑!... ^ ^

  http://music.163.com/m/song/1296273094 [img src="https://i.loli.net/2018/08/23/5b7ea77d74519.jpg" width="1400" height="1400"] “在这世界上,你必须成为你所希望看到的改变...”

  “充满想象的生活才是唯一真实快乐的生活。”
 7. 也许因为是火影才能成为这样一部“传递”的作品吧;顺便感叹下自己老了... =。=

  [img src="https://i.loli.net/2018/08/15/5b742f17b44b1.png" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/15/5b742f164b2a9.png" width="1280" height="720"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/15/5b742f17bd123.png" width="1280" height="720"]
 8. 【37°C ↑↑↑】天气这么热,你妈妈知道吗?... |・ω・`)?

  [img src="https://i.loli.net/2018/08/06/5b6826a6b64b2.jpg" width="120" height="120"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/06/5b6826a6b4f2f.jpg" width="120" height="120"] [img src="https://i.loli.net/2018/08/06/5b6826a69bfc6.jpg" width="120" height="120"] 从不喜欢夏天,人口、建筑、公路、汽车、空调,热死啦!... = M =
 9. 永不放弃,永不绝望!——

  [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb71eb338b.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb72766720.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb71d6b76e.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb72328540.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb722b6dac.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb7263ba71.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb72840829.png" width="1280" height="688"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/29/5b5cb726ade3c.png" width="1280" height="688"]
 10. Base Ball Bear Live With AT-MSR7!... (ฅ>ω<ฅ) ✨

  半个月的漫长痛苦等待,终于到啦!... Xq [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c74590a6.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c6fad1ff.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c70052ff.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/18/5b4f4c751e068.jpg" width="4160" height="2340"]
 11. Hey let's go! Hey let's go! I'm happy as can be!... ^ ^

  [img src="https://i.loli.net/2018/07/14/5b4a1cc0ab133.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/14/5b4a1cc0e424e.png" width="1920" height="1080"]
 12. 来吧!和夏天战个痛快!喵哈哈哈!... ^ ^

  [img src="https://i.loli.net/2018/07/13/5b488507b9a7a.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/13/5b48850c6d7fc.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/13/5b48850c40614.jpg" width="4160" height="2340"]
 13. Love Music, We're Not Alone!... :)

  [link url="https://www.bilibili.com/video/av25977239"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c3790512f.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c36f8a234.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c38e12582.png" width="1920" height="1080"] [img src="https://i.loli.net/2018/07/02/5b39c3757cf1f.png" width="1920" height="1080"]
 14. Fock it,I'M BACK!BRO!!... Xq

  [link url="https://www.xiami.com/song/1792608029"] [img src="http://lain.bgm.tv/pic/photo/l/42/7a/106866_v7dX2.jpg" width="600" height="338"]
 15. U ARE... :)

  [img src="https://i.loli.net/2018/04/22/5adb8416ca16e.jpg" width="6443" height="1500"]
 16. Where Is The Love?... :q

  [link url="http://www.xiami.com/song/1774457663"] [img src="https://i.loli.net/2018/04/16/5ad38dd1b9c04.png" width="994" height="996"]
 17. Real Life——

  [img src="https://i.loli.net/2018/04/10/5acc695a28ede.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/04/10/5acc698b96706.jpg" width="4160" height="2340"] [img src="https://i.loli.net/2018/04/10/5acc695238a7f.jpg" width="1440" height="1080"]
 18. 老弟稳、今晚就听这首入睡啦!... ^ ^

  [img src="https://catf.me/photos/e6374b84d72b5fab0db59effbb7338c9.jpg" width="1080" height="1080"] [link url="http://www.xiami.com/song/1795511785"]

 19. You're... 180306

  [img src="https://catf.me/photos/b4fb889b55b5ea6b911f2eafe6404ce5.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/f7ea103882ab515a84644c6ab911a06c.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/d1bb733cdb4cdd71dd111c992685742e.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/e348609472f8273362451a835312d175.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/75e6e4395eade4564c5024700fed9a16.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/ed36de5e390b6ffa8763c59192290a7f.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/dee9f987934f8340543c3c3feeeb2b92.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/1b1df6c397b6b4970f3900140c6314b3.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/814297e8a7b7607b6fdc6116c44c9bbf.jpg" width="1080" height="1918"]
 20. Hello & Hello!... ^ ^

  [link url="http://www.xiami.com/song/1772075937"] 联想 Lenovo P609+ 2009.09 - Now(8年) 索尼 Sony LT26i(Xperia S) 2012.04 - Now(6年) 努比亚 Nubia Z17 Mini 2018.03 - Now [img src="https://i.loli.net/2018/03/03/5a9a8a236c794.jpg" width="2592" height="1944"] [img src="https://i.loli.net/2018/03/03/5a9a8a293ab80.jpg" width="4000" height="2250"]
More